Wetenschappelijk onderzoek naar NMN door Frontiers in Aging in mei 2022

Geschreven door: Team
Wetenschappelijk onderzoek naar NMN door Frontiers in Aging in mei 2022

In de steeds evoluerende wereld van wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste bevindingen, vooral als ze betrekking hebben op onze gezondheid en welzijn. Onlangs kwamen we een fascinerend onderzoek tegen over de anti-verouderingseffecten van nmn, een onderwerp dat veel belangstelling heeft gewekt in de medische gemeenschap. Gezien de complexiteit en diepgang van het onderzoek, hebben we besloten om het voor jullie te ontrafelen en een beknopte samenvatting te bieden. Lees verder om de kernpunten en conclusies van dit baanbrekende onderzoek te ontdekken!

Doel van het NMN onderzoek van Frontiers in Aging

Het onderzoek had als doel de anti-verouderingseffecten en veiligheid van NMN te evalueren in een dubbelblinde, parallelle, gerandomiseerde gecontroleerde klinische proef.

Methoden

66 gezonde deelnemers tussen de 40 en 65 jaar namen dagelijks twee capsules (elk met 150 mg NMN of een placebo) in na het ontbijt gedurende 60 dagen.

Resultaten van het NMN onderzoek

  • Op dag 30 toonden de NAD+/NADH-niveaus in het serum een opmerkelijke stijging van 11,3%, terwijl de placebogroep geen verandering liet zien. Op dag 60 was dit verder gestegen tot 38% in vergelijking met de uitgangswaarde, tegenover slechts 14,3% in de placebogroep.
  • Bij de SF 36-test toonde de NMN-groep op dag 60 een stijging van 6,5%, terwijl de placebogroep slechts met 3,4% steeg.
  • De gemiddelde HOMA IR-index toonde een stijging van 0,6% in de NMN-groep en 30,6% in de placebogroep vanaf de uitgangswaarde.

Conclusie van het onderzoek

De stijging van de NAD+/NADH-niveaus op dag 30 en 60 toont het potentieel van NMN om de NAD+-niveaus in de cellen te verhogen, wat wordt geassocieerd met hogere energieniveaus en een anti-verouderingseffect. Er was geen noemenswaardige verandering in de HOMA-score in de NMN-groep, terwijl er een opmerkelijke stijging was in de placebogroep, wat het anti-verouderingseffect van NMN aantoont.

Achtergrond

Er is een groeiende interesse in anti-verouderingsverbindingen vanwege de toegenomen levensduur van mensen. Nicotinamide mononucleotide (NMN) is een endogene molecule die wordt gezien als een potentiële anti-verouderingsstof. NMN speelt een rol in de biosynthese van NAD+, een essentiële cofactor in alle levende cellen betrokken bij fundamentele biologische processen. Een afname van NAD+-niveaus wordt geassocieerd met verouderingskenmerken en verschillende leeftijdsgerelateerde ziekten.

Veiligheidsanalyse

Twee patiënten hadden bijwerkingen van dyslipidemie. Er waren geen klinisch significante afwijkingen in de veiligheidslaboratoriumtests in beide groepen, wat wijst op de veiligheid van het NMN supplement.

Discussie

De resultaten van deze studie suggereren dat NMN een positief effect kan hebben op veroudering, hoewel grootschaligere onderzoeken nodig zijn om definitieve conclusies te trekken. De studie opent nieuwe mogelijkheden voor het onderzoeken van NMN in gebieden zoals verouderingsomkering en specifieke orgaanregeneratie op basis van anti-verouderingseffecten.

Lees hier het wetenschappelijke artikel van Frontiers Aging op hun eigen website.